• Günün Bilgisi
    Günün Bilgisi

    Günün Bilgisi: Gebe

    “Gebe” sözcüğü Türkçede şişmek anlamına gelir. Hamile kadının karnı şiştiği için gebe denir. Ölen insan da bir süre sonra şiştiği için gebermek fiili türetilmiş. Türkçe ilginç bir dil… Hem doğum hem ölüm aynı kökte